Volledige tekst slotdebat Cannabis Tribunaal in PDF

May 26th, 2010 by admin

Voor de echte liefhebbers én de politici: de volledige tekst van het slotdebat van het Cannabis Tribunaal 2010…

Fred Teeven, Cisca Joldersma, Frans Weisglas en Jesse Klaver (© Gonzo media)

Het echte ‘Hoofdlijnendebat drugsbeleid’ in de Tweede Kamer werd vier keer uitgesteld en daarna van de agenda afgevoerd, maar het slotdebat van het Cannabis Tribunaal ging gelukkig wel door. De discussie, geleid door oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas, leverde verrassende uitspraken op, met name van Fred Teeven (VVD). Grootste uitblinker was Jesse Klaver (24), nummer 7 op de kandidatenlijst van GroenLinks. Mede dankzij Klavers optreden koos de VOC GroenLinks als meest cannabisvriendelijke partij in haar stemadvies

Deelnemers:
Fred Teeven (VVD)
Cisca Joldersma (CDA)
Boris van der Ham (D66)
Jesse Klaver (GroenLinks)
Michiel van Nispen (SP)

Voorzitter:
Frans Weisglas

Commentatoren:
Gerd Leers (CDA, oud burgemeester Maastricht)
Hans van Duijn (ex-voorzitter Nederlandse Politiebond, actief voor LEAP)

Rechter:
Hendrik Kaptein (Hoogleraar rechtsfilosofie Universiteit Leiden)

Klik hiervoor PDF met de volledige tekst (29 pagina’s)

Michiel van Nispen (links) en Fred Teeven (© Gonzo media)

Citaten uit het slotdebat:

Michiel van Nispen (SP): “We zouden om te beginnen de successen van ons softdrugs-beleid uit moeten dragen in internationaal verband. We mogen best trots zijn op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. En dat gebeurt op het moment onvoldoende. En ik vind dat als de internationale regels ons verhinderen om dat beleid te kiezen dat wij zouden willen, dan moeten we er naar streven om die internationale regels aan te passen.”

Boris van der Ham (rechts) en Jesse Klaver (© Gonzo media)

Boris van der Ham (D66): “De grootste, gevaarlijkste drug die we in Nederland hebben is nog altijd alcohol. Dat gaan we niet verbieden, maar dat gaan we wel reguleren. Dat doen we al jaren, maar dat mag op een aantal punten zelfs strenger. Maar cannabis is ook weer niet te vergelijken met heroïne of met XTC. Alle soorten drugs verdienen hun eigen beleid. Dus houd op met alle drugs op één hoop gooien, maar maak specifiek beleid op elke drug.”

Fred Teeven begroet Gerd Leers (© Gonzo media)

Fred Teeven (VVD): “Wij denken dat het onderscheid tussen hard- en softdrugs, kijkend naar de risico’s die cannabis ook met zich meebrengt, in ieder geval de laatste tien jaar -ik weet dat daar verschillend over gedacht wordt- maar dat er niet een heel grote reden is om dat onderscheid heel geforceerd te gaan handhaven in een Opiumwet, die dan moet worden gewijzigd. De VVD voelt niks voor legalisatie van softdrugs, daar willen we absoluut niet aan beginnen.”

Gerd Leers (CDA): “Laten we nou toch eens aan deze slepende discussie in Nederland een einde maken. Laten we aan het moraliseren en theoretiseren en politiseren een einde maken, door te komen met een pragmatische invulling hoe we het dan willen realiseren. Daar zou ik nu de energie op in willen zetten: de praktijk eens  een rol laten spelen in plaats van elkaar de nek af te snijden over de inhoud.”

Cisca Joldersma (© Gonzo media)

Cisca Joldersma (CDA): “Ik wil u toch wijzen, ja, ik kan er niks aan doen, iemand die het helemaal niet eens is met ons beleid, maar dat boek van Yoram Stein geeft wel heel duidelijk aan dat we in Nederland natuurlijk ook een soort idealistisch beeld hebben gecreëerd rondom die cannabis. En als dat idealistisch denken rondom die cannabis niet zo groot was geweest, hadden we misschien nu veel beter met ons gedoogbeleid uit de voeten gekund.”

Jesse Klaver (GroenLinks): “Ik denk dat de gemiddelde puber heel graag de mensen wil ontmoeten die u ontmoet, want ik ben in ieder geval nog nooit iemand tegen gekomen die heeft gezegd dat er geen enkel gevaar kleeft aan softdrugs en het is gaan aanmoedigen. Het klinkt een beetje als een karikatuur.”

Boris van der Ham (D66): “We zijn het er allemaal over eens achter deze tafel dat het onder de achttien niet wenselijk is om cannabis te gebruiken. We weten ook dat jongeren onder de achttien daar wel degelijk op de een of andere manier aan komen. Dan moet je met open vizier jongeren tegemoet treden, vertellen wat er precies gebeurt als je dat te vaak gebruikt. Hetzelfde geldt trouwens voor alcohol.”

Teeven en Joldersma (© Gonzo media)

Fred Teeven (VVD): “Even voor de geschiedschrijving, dat is toch wel belangrijk. Ik heb gezegd: besloten clubs waar je lid van kan worden zodat je daar je softdrugs kunt halen, en natuurlijk moeten die besloten clubs bevoorraad worden. Maar we gaan eerst de criminaliteit uit deze bedrijfstak snijden en als die er uitgesneden is, dan gaan we eens kijken naar de bevoorrading.”

Boris van der Ham (D66): “Twee jaar geleden hoorde ik van Fred Teeven een ander verhaal, ik wil echt tegen de heer Van Duijn zeggen: op dat punt heeft de VVD wel degelijk een move gemaakt en dat is heel belangrijk. Ik hoor ook in de woorden van het CDA, in ieder geval lokaal, dat ze er praktischer mee bezig zijn dan een paar jaar geleden. En ik tel op dat punt mijn zegeningen echt.”

Vragensteller Meerten de Jong (© Gonzo media)

Meerten de Jong (bezoeker): “Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar de schade van dit verbod. En hoe slecht de middelen gemaakt worden door dit verbod. Als u zegt wat het met jongeren doet, wat doet het dan niet met die kinderen wat voor troep er op die plant gespoten wordt, hoe slecht dat gecontroleerd wordt en wat het beleid in deze zin uitdraagt. Dat lijkt me veel schadelijker voor de maatschappij en voor die jongeren.”

Michael Veling (© Gonzo media)

Cisca Joldersma (CDA): “Even een reactie op het sluiten van de coffeeshops in Roosendaal, want u zegt de effecten in Breda zijn… nou, volgens mij is dat nog niet aangetoond. Ik vind dat u hier aan tafel daar wel gewoon eerlijk in moet zijn. Die waterbedeffecten die steeds worden genoemd, blijken zich bijna niet voor te doen, die zijn veel kleiner, dat heeft pas geleden in de krant gestaan. Dus u moet daar nou niet iets van maken wat gewoon niet klopt.”

Michael Veling (coffeeshophouder in Amsterdam): “Het liberale standpunt is dat de klanten in de coffeeshop met een bankpasje moeten betalen. Het argument is om witwassen tegen te gaan. Dan wil ik aan de heer Teeven een oproep doen om het voor mij als coffeeshophouder mogelijk te maken dat ik uitsluitend met mijn giropas mijn bevoorraders kan betalen. Want dán doen we iets wat witwassen naar de achterdeur  voorkomt.”

Jesse Klaver (links) en Boris van der Ham (© Gonzo media)

Cisca Joldersma (CDA): “Als u steeds mij in het verdomhoekje wil zetten, dan komen we niet tot de kern van de problematiek. En de kern van de problematiek is dat in Nederland tien, twintig jaar, en Yoram Stein geeft het voorbeeld van het Trimbos Instituut in zijn boek, die steeds heeft gezegd van: nee, hoor, cannabis is niet verslavend.”

Jesse Klaver (GroenLinks): “Ik denk dat het heel onverstandig is als we allemaal op zoldertjes -wat je nu hebt- veertig plantjes gaan kweken. Maar de kwekerij waar nu over wordt gesproken [Bedrocan, red.] levert niet de allerbeste kwaliteit op. En volgens mij is dit een punt waarop ik gesteund zou moeten worden door de VVD en D66: marktwerking zou wellicht geen slecht idee zijn. Het moet een markt zijn met voldoende concurrentie, we hoeven dat niet met zes enorme plantages te regelen. Als er maar voldoende concurrentie is, voldoende kwaliteitsnormen. Eigenlijk werkt het hetzelfde als met de banken: ze zijn levensgevaarlijk en daarom moet je regels stellen.”

Evert de Verdamper (© Gonzo media)

Boris van der Ham (D66): “Ik vind de stelling dat je de coffeeshops klein moet houden en dat je in sommige gevallen meer coffeeshops moet hebben, op zich een interessante theoretische stelling. Maar in de praktijk zal je zien dat heel veel buurten er helemaal niet op zitten te wachten. Dus we zitten gewoon door de praktijk van het niet reguleren van de achterdeur met een groot probleem. Omdat de buurten geen nieuwe coffeeshops willen toestaan -waar ik me ook wel iets bij voor kan stellen soms- terwijl als je het heel erg gaat verdichten, dan heb je weer het probleem van die aanzuigende werking. Wat dat betreft zitten we nog steeds in een kramp, een houdgreep, waar we alleen maar uit kunnen komen als we ook de achterdeur goed reguleren.”

Evert de Verdamper: “Waarom doen we zo moeilijk als we allemaal weten dat er per dag tien doden vallen van de alcohol en jongeren van vijftien, zestien in het ziekenhuis belanden in een coma, terwijl er van marihuana nooit één dode is gevallen? Waarom toch steeds moeilijk doen over de marihuana? Waarom moeten we pasjes hebben, als iemand zich gewoon kan verzuipen in de kroeg? Waarom doen we hier zo moeilijk, mijne dame en heren van de politiek, over een plantje?”

Hans van Duijn, dagvoorzitter Michael Schaap en Nicole Maalsté (© Gonzo media)

Nicole Maalsté (sociologe): “Ik wil ingaan op wat de heer Teeven zei: eerst de hennepteelt aanpakken die bedoeld is voor de export en vervolgens kunnen we kijken naar regulering van de achterdeur. Ik vraag me werkelijk af hoe u zich dat voorstelt. Want op dit moment is het gewoon allemaal illegaal, dus hoe wilt u dat onderscheid maken? (…) Kijk, de getallen die genoemd worden, dat hoor ik iedere keer, tachtig procent, waar komen die vandaan? Dat kunnen we helemaal niet weten, want het is allemaal illegaal. Dus die getallen zijn gewoon uit de duim gezogen.”

Hans van Duijn (© Gonzo media)

Hans van Duijn (voormalig voorzitter Nederlandse politiebond): “Ik heb vanmorgen gezegd dat de tachtig procent die naar het buitenland gaat niet klopt. Er is geen spoor van bewijs. Niet één snipper van bewijs.”

Jan Sennema (bezoeker): “Ik wou graag aandacht vragen voor een aspect wat ik in al deze discussies door de jaren heen mis. En dat is wat ik de verborgen meerwaarde van cannabis zou willen noemen. De discussie gaat namelijk altijd over patiënten -doodzieke mensen- of over tieners met problemen. Een tussenweg is er niet. Terwijl negentig procent van de gebruikers een enorme meerwaarde ontleent aan het gebruik. Heel veel mensen gebruiken cannabis om te ontspannen, hoeven daardoor niet naar de dokter om Valium of andere pillen te halen. Veel mensen die ADHD hebben dempen dat met cannabis. En hoeven dus ook niet naar de apotheek om het ziekenfonds te belasten.

Jan Sennema (© Gonzo media)

En er zijn mensen die religieuze, mystieke ervaringen hebben met dat middel, die kunnen emotionele problemen verwerken. Denk eens aan al die muziek die er door de decennia heen gemaakt is onder invloed van marihuana, al die prachtige jazzmuziek, de Beatles, alles wat u de hele dag op de radio hoort: grote kans dat het onder invloed van marihuana is gemaakt. Zou u dat ook allemaal willen verbieden?”